О Судном дне

(Qewlê Qiyametê)[1]

 

 

Rojekê ji rojan dibî Настанет день: воскреснешь,
Terqîn li erşan dibî Престолом посвятишься,
Xebare li çiyan dibî Незримое познаешь!
   
   
Suniye li behiran dibî Постигнешь сунну моря,
Ne kesê kesan dibî Добьёшься славы вечной,
Ne babê pisan dibî Коль мира отстранишься!
   
   
Ewê rojê xelikê zalim В тот день людей жестоких
li wê derê nuqisan dibî Ты за спиной оставишь!
Ew bû roja dijiwar dibî Час испытанья пробил!
   
   
Kursiya pedşa li xwar dibî Но коль Престол отринул —
Qazî bi xwe cebar dibî Вершитель судеб грозный,
Ne sed xwezî bi Запретного не алчи:
ruha enkar dibî Грехи источат разум!
   
   
Sed xwezme bi Дозволенное жажди —
ruha ehil qiriyar dibî И воспаришь душою,
Ew bû roja mezin dibî Час ликованья пробил!
Qazî bi xwe kerîm dibî Судьёю станешь правым!
   
   
Xelik hemû xetxwîn dibî Писание постигши,
Ewê rojê ne sed xwezme bi wê Запретного не алчи,
ruha derewîn dibî Душа увязнет в скверне!
   
   
Ew bû roja li wê dibî Час становленья пробил!
Kursiya padşê li erdê dibî Глашатаем Престола,
Qezî bi xwe Xwedê dibî Судьёй от Бога стал ты!
   
   
Sed xweziya wî mêrî Всем по трудам и слову
kar û emelê wî çê dibî Отмеришь исполненье
Her kesekî kar û emelê wî ve dibî Заветного желанья!
   
   
Hey nebî Не устремляйся в вечность:
ha nebî Не обретёшь, всё тленно!
Hebîbî ya rebî Будь другом милосердным
Dilovanê yarê bî С отметиною Бога!
   
   
Himeta seyda nebî И не переусердствуй,
Me û hazir û guhidaran Когда, как мы, внимаешь:
li ber dîwana Şêxadî Не дрогни пред советом
û melik Şêx Sîn hebî Шехсина и Шехади!

 

 

[1] Пер. с курдского (курманджи) Fr. Nyarlathotep Otis по подстрочнику и под редакцией Теймураза Авдоева.